Usługi

Biuro Rzeczoznawców Budowlanych wykonuje

W zakresie technologii robót budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego:

Opinie techniczne.

Ekspertyzy budowlane.

Ekspertyzy i opinie przed sądowe.

Orzeczenia ,raporty i analizy prawno-budowlane.

Oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych.

Oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych.

Badanie awarie, uszkodzeń budynków i budowli.

Szkody Górnicze.

Diagnostyka budowlana.

Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych

Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne

Wycena robót budowlanych.

Kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania.

Odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane.

Kwalifikacje budynków i budowli

Podziały budynków,

Wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.

Świadectwa energetyczne

Charakterystyki energetyczne.

Raporty w zakresie inwestycji budowlanych

Monitoring budów i inwestycji

Odbiory techniczne budynków

Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.

Prowadzenie spraw.

Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa

Budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,

lokale mieszkalne.

Wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy,izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.

Drogi i sieci zewnętrzne

Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych

Technologia robót budowlanych.

Uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych.

Realizacja inwestycji budowlanych.

Odpowiedzialność zawodowa.

Procedury administracyjne.

ZADAJ PYTANIE

Masz pytanie.  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wyślij a my odpowiemy w jak najkrótszym terminie.

TELEFON BIUROWY

32 623 00 49

TELEFON RZECZOZNAWCY

602 326 161

GODZINY PRACY

7:00 – 16:00

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm