DR INŻ. KRZYSZTOF MICHALIK

Dr inż. Krzysztof Michalik DCE, PhD

Doctorate in Civil Engineering UNW NY USA

JEDYNY RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W POLSCE POSIADAJĄCY WSZELKIE UDOKUMENTOWANE UPRAWNIENIA RÓWNOCZEŚNIE W ZAKRESIE OCENY JAKOŚCI PROJEKTOWANIA I ROBÓT BUDOWLANYCH JAK I KOSZTORYSOWANIA I SZKÓD GÓRNICZYCH

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY CRRB nr 116/98R W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH NR 116/98R

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 8/98 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 2743 POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO, SZKÓD GÓRNICZYCH, ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH, KOSZTORYSOWANIA I EKONOMIKI W BUDOWNICTWIE NADANE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZITB KOMITET RZECZOZNAWSTWA W WARSZAWIE

RZECZOZNAWCA nr 00116 PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ DO SPRAWA JAKOŚCI I USŁUG W SPECJALNOŚCI: BUDOWNICTWO OGÓLNE (OPINIE I EKSPERTYZY BUDOWLANE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, SZKODY GÓRNICZE) USTANOWIONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH

BIEGŁY SKARBOWY nr UNP 2401-013355 W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ UPRAWNIONY DO SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI I PRAWA MAJĄTKOWEGO USTANOWIONY PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 611/84, 629/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 58/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE DRÓG

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr 393/85 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ

CZŁONEK ŚLASKIEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nr SLK/BO/8495/13

WYKŁADOWCA AKADEMICKI

AUTOR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, KSIĄŻEK I OPRACOWAŃ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI INŻYNIERSKICH I NAUKOWYCH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL ENGINEERING IBASE, ZURICH, SWITZERLAND ORAZ CZŁONEK INTERNATIONAL RESEARCH ENGINEERS AND DOCTORS UNIVERSAL ASSOCIATION OF CIVIL, STRUCTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS IRED UCASE, NEW YORK, USA.

Uprawnienia budowlane:

Uprawnienia i nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004.

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.

Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego .

Uprawnienia budowlane nr 629/86 z dnia 17.12.1986 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania bez ograniczeń Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

 

Kwalifikacje, kursy i szkolenia:

Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową – Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce.

Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Gliwicach.

Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice.

Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie.

Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie, Oddział w Katowicach.

Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Użytkowych w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczenia Budynków na Oddziaływania Górnicze.

tel. 602 326 161

Zakres działania dla Rzeczoznawcy Budowlanego:

ekspertyzy budynków, obiektów budowlanych i inżynieryjnych,

opinie przed sądowe,

oceny stanu technicznego,

ocena projektów budowlanych, konstrukcyjnych, zakresu robót i prawidłowości ich wykonania,

raporty i sprawdzenia zaawansowania inwestycji,

awarie i uszkodzenia budynków i budowli,

diagnostyka budowlana, badanie betonów, drewna i materiałów wykończeniowych,

szkody górnicze,

technologia robót budowlanych,

kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych,

wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze, wykończeniowe, konstrukcyjne,

wycena robót budowlanych,

kosztorysy budowlane wartość robót,

kosztorysy dla banków,

odszkodowania,

kwalifikacje budynków i budowli,

podziały budynków,

wydzielenie samodzielnych lokali,

świadectwa energetyczne,

charakterystyki energetyczne,

monitoring budów i inwestycji,

odbiory techniczne, przeglądy okresowe budynków i budowli,

występowanie przed Nadzorem Budowlanym,

prowadzenie spraw,

interpretacja przepisów z zakresu Prawa Budowlanego,

koreferaty ekspertyz, opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa.

Obiekty:

budynki i budowle,

drogi,

sieci zewnętrzne,

projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych,

technologia robót budowlanych,

zabezpieczenia budynków na oddziaływania górnicze i sejsmiczne,

realizacja inwestycji budowlanych PB i WT,

odpowiedzialność zawodowa,

procedury administracyjne.

Instytucje:

osoby prywatne,

przedsiębiorstwa,

rzecznik praw konsumenta,

kancelarie prawne,

nadzór budowlany,

zarządy budynków,

projektanci, biura projektowe,

towarzystwa ubezpieczeniowe,

urząd skarbowy.

Badania konstrukcji, materiałów budowlanych i pomiary:

badanie betonu, lokalizacja zbrojenia,

badanie drewna konstrukcyjnego,

badanie wilgotności pomieszczeń, elementów wykończeniowych i materiałów budowlanych,

badanie natężenia oświetlenia,

badanie przewodów wentylacyjnych i dymowych,

pomiary budynków i obiektów,

inwentaryzacje fotograficzne obiektów – cyfrowe,

inwentaryzacje termowizyjne budynków,

kompletny zestaw urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.

ZADAJ PYTANIE

Masz pytanie.  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wyślij a my odpowiemy w jak najkrótszym terminie.

TELEFON BIUROWY

32 623 00 49

TELEFON RZECZOZNAWCY

602 323 161

GODZINY PRACY

7:00 – 16:00

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

Gli scienziati sono venuti a questa conclusione, intervistando 370 giovani. I partecipanti alla ricerca avrebbero dovuto rispondere alle domande sul loro kamagra 100 verso il sesso, il comportamento durante i giochi d’amore e il benessere generale. I ricercatori sono interessati anche all’atteggiamento di tali intervistati a rapporti sessuali casuali, il numero di contatti genitali una tantum di recente e il livello del desiderio sessuale.